Aktywne kobiety subregionu

tarnowskiego 

O NAS

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w rejonie powiatu dąbrowskiego, tarnowskiego i nowosądeckiego oraz m. Tarnów, od 01.06.2018 do 31.12.2019. 

Kwota dofinansowania: 808 558, 50 zł. 

 

Zapraszamy wszystkie kobiety do udziału w Projekcie "Aktywizacja kobiet subregionu tarnowskiego" i skorzystania z: 

 

- Pomocy w określeniu ścieżki zawodowej w ramach zajęć indywidualnych

- Warsztatów aktywizacji zawodowej "SPADOCHRON" 

- Pomocy w podniesieniu kwalifikacji w postaci dofinansowania szkoleń zawodowych

- Możliwości nabycia doświadczenia zawodowego w postaci dofinansowania 4 miesięcznych staży zawodowych o wysokości stypendium stażowego 1033,70 zł netto.

- Możliwości skorzystania z dodatku relokacyjnego w wysokości 5000 zł

- Zwrot kosztów dojazdów i opieki nad osobą zależną w trakcie zajęć. 

- Możliwości sfinansowania szkoleń. 

 

Aktualnie prowadzimy szkolenia z: 

- Pakietu Office (programy komuterowe tj. Word, Excell, Power point, itp.) 

 

 

Created with WebWave CMS

AKTUALNOŚCI

DOKUMENTY

17.06.2019 r

Zakończenie rekrutacji do projektu. 

 

KONTAKT

"Eurokonsultant"             

ul. Kościuszki 37A            

33 -100 Tarnów

(parter)

              

Biuro projektu czynne: 

Pon. - Pt. : 8:00 - 16:00

ADRES

TEL

793 043 897

E-MAIL

biuro@eurokonsultant.pl

TWÓJ MAIL
TREŚĆ
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

 

Zał. nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY - PDF  

Zał. nr 2 - DEKLARACJA UCZESTNICTWA - PDF 

Zał. nr 3 OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWE PDF

OŚWIADCZENIE - ZWROT KOSZÓW DOJAZDU

Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE  PDF

REGULAMIN - PDF 

O NAS

AKTUALNOŚCI

DOKUMENTY

KONTAKT